1000+ समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd Marathi

Samanarthi Shabd Marathi: आज आपण मराठी व्याकरणातील महत्वाचा घटक समानार्थी शब्द मराठी 1000 यादी अभ्यासणार आहोत.

समानार्थी शब्दाची व्याख्या करायची झाली तर, ‘एखाद्या शब्दासाठी त्याच अर्थाचा वापरला जाणार दूसरा शब्द म्हणजे समानार्थी शब्द होय’. (Samanarthi Shabd in Marathi)

शालेय परीक्षांपासून ते अनेक स्पर्धा परीक्षांमध्ये समानार्थी शब्द | Marathi Samanarthi Shabd विचारले जातात. तसेच मराठी भाषेवर चांगले प्रभुत्व मिळवण्यसाठी तुम्हाला समानार्थी शब्द मराठी माहीत असणे गरजेचे आहे.

पोलीस भरती, तलाठी भरती तसेच सर्व स्पर्धा परीक्षेमध्ये आजपर्यंत विचारले गेलेले महत्वाचे 1000+ समानार्थी शब्द मराठी मध्ये आज आपण पाहणार आहोत.

समानार्थी शब्द मराठी 1000 | Samanarthi Shabd Marathi

समानार्थी शब्द मराठी 1000 Pdf | Samanarthi Shabd Marathi Police Bharti

शब्द (Shabd) Marathi Samanarthi Shabd
अग्नि अनल, पावक, वन्ही, विस्तव, वैश्वानर
अमृत सुधा, पीयूष, संजीवनी
अर्जुन पार्थ, धनंजय, फाल्गुन
आई माय, माता, जननी, माऊली, जन्मदा
आनंदहर्ष, मोद, तोष, संतोष, प्रमोद, अमोद
आकाश ख, अंबर, गगन, नभ, व्योम, विताख
आश्चर्य नवल, अचंबा, विस्मय
डोळा नयन, नेत्र, चक्ष, लोचण, अक्ष
ढग मेघ, घन, जलद, पयोधर, वारिद
तलवारसमशेर, खडग
तलाव कासार, सारस, तटाग, सरोवर
तारुण्य जवानी, यौवन, ज्वानी
तोंडमुख, वदन, आनन
देह शरीर, तन, काया, तनू, वपू
दृष्ट खल, नीच, दुर्जन
दैत्य राक्षस, दानव, असूर
आरसा दर्पण, मुकुर, आदर्श
ईश्वर देव, प्रभू, परमेश्वर, आनंदघन
कपाळललाट, भाल, मस्तक, निढळ
कमळ पंकज, सरोज, अंबुज, राजीव
कंजूष कद्रू, कृपण, कवडीचुंबक, चिक्कू
कावळा काक, वायस, एकाक्ष
कासव कमठ, कुर्म, कच्छ
काळजी चिंता, आस्था, फिकीर, विवंचना
काळोख तिमीर, अंधार, तम
कोकीळकोयल, पिक
कृष्ण वासुदेव, मुरारी, कान्हा
देऊळ मंदिर, देवालय, राऊळ
दिवस दिन, वार, वासर, अहन
दूध दुग्ध, क्षीर, पय
धन संपत्ति, दौलत, द्रव्य
धनुष्य चाप, कोदंड, धनु, कार्मुक
नदी सरिता, तरंगिणी, तटिनी
पती नवरा, भर्ता, भ्रतार, कांत, वल्लभ
पत्नीबायको, भार्या, कांता, कलत्र, जाया
पक्षीखग, विहंग, अंडज, द्विज
पर्वत गिरी, नग, शैल, अभी
पाय चरण, पाऊल, पाद
पाणी जल, वारी, पय, उदक, जीवन
गणपती गजानन, वक्रतुंड, लांबोदर
घर सदन, भवन, गृह, निकेतन, आलय
घोडाअश्व, तुरंग, वारू, हय
चंद्रशशी, इंदु, सुधाकर, हिमांशु
चांदणेकौमुदी, चंद्रिका, ज्योत्स्ना
जमीन भूमी, भू, भुई
झाड वृक्ष, तरु, पादप, द्रुम
डोकेशीर, माथा, मस्तक
पान पर्ण, पत्र, पल्लव, दल
पृथ्वी धरणी, अवनी, वसुंधरा, क्षिती
पोपट रावा, राघू, शुक
प्रेम प्रीती, अनुराग
प्रणाम नमस्कार, अभिवादन, नमन, प्रणिपात
फुलसुमन, पुष्प, कुमुद
बाग उद्यान, उपवन, बगीचा
बाण तीर, शर, सायक
बापवडील, पिता, जनक
बेडूक मंडुक, भेक, दर्दूर
भाऊ बंधू, सहोदर, भ्राता
भुंगा भ्रमर, अली, भृंग, मिलिंद
मासा मत्स्य, मीन
मित्रदोस्त, सखा, स्नेही, यार
मुलगा पुत्र, सुत, नंदन, तनुज
मुलगी पुत्री, सुता, नंदिनी, कन्या
युद्धसंग्राम, रण, समर, संगर
रस्ता मार्ग, वाट, पथ
वानर मर्कट, कपी, शाखामृग
विष्णूकेशव, माधव, नारायण, मधुसुदन
वीजचपला, तडिता, बिजली, सौदामिनी
वेल वल्लरी, लता, लतिका
शत्रू वैरी, अरी, रिपु
शंकर महादेव, नीलकंठ, सांब, कपाली
समुद्रसागर, रत्नाकर, सिंधु, अर्णव, पयोधी
साप सर्प, तक्षक, भूजंग, अही, व्याळ
साधु संन्यासी, तपस्वी, ऋषी, मुनी
सिंह वनराज, केसरी, मृगेंद्र, पंचानन

वाचा >> वाक्य आणि वाक्याचे प्रकार

समानार्थी शब्द 100 | Samanarthi Shabd in Marathi

samanarthi shabd marathi

Samanarthi Shabd Balasaheb Shinde : मराठी समानार्थी शब्द 100, समानार्थी शब्द 50, समानार्थी शब्द 25, समानार्थी शब्द 20 मोफत पीडीएफ यादी डाऊनलोड करा.

 1. अश्व = घोडा, हय, तुरंग, तरंगम, वारू
 2. अरण्य = रान, कानन, वन, विपिन, जंगल
 3. आरसा = आदर्श, दर्पण, मुकर
 4. अनल = अग्नि, विस्तव, पादक, वन्ही, वैश्वानर
 5. अनिल = वारा, मारुत, समीर, वायू, वात
 6. अहि = साप, सर्प, भुजंग, व्याल
 7. संजीवनी = सुधा, अमृत, पीयूष, संजीवनी
 8. अर्जुन = फाल्गुन, धनंजय, पार्थ
 9. नभ = गगन, अंबर, आकाश, व्योम, तारांगण, अंतरीक्ष, आभाळ
 10. हर्ष = आनंद, प्रमोद, मोद, तोय, संतोष
 11. माता = आई, जन्मदा, माय, जननी
 12. अलक = देव, परमेश्वर, प्रभू, ईश, ईश्वर, आनंदघन
 13. तनुज = मुलगा, पुत्र, तनय
 14. तग = टिकाव, चिकाटी, तराजू, दग
 15. इच्छा = आशा, मनीषा, अपेक्षा, वासना, आस, आकांक्षा, आर्ज
 16. इंद्र = देवेंद्र, सुरेंद्र, पुरंदर, नाकेश, वासव
 17. इर्षा = जळावू वृत्ती
 18. उतारू = प्रवासी, यात्रिक, यात्रेकरू
 19. उत्कर्ष = वाढ, संपन्नता, भरभराट
 20. एकी = एकोपा, एकता, एकमेळ, एकवाक्यता
 21. एकचित = एकाग्रता, एकभाव, एकतानता
 22. कपाळ = निढळ, भाल, ललाट, निटीत
 23. काळोख = अंधार, तिमिर, तम
 24. कावळा = वायस, काक, एकाक्ष
 25. काळजी = चिंता, फिकीर, विवंचना, कळकळ
 26. कासव = कर्मठ, कूर्म, कच्छ, कच्छप
 27. मुरारी = देवकीपुत्र, कृष्ण, मुरलीधर, कन्हैया
 28. कंजूष = कृपण, हीमटा, चिक्कू
 29. हत्या | Samanarthi Shabd Marathi = खून, वध
 30. खजिना = तिजोरी, भंडारा, कोश, द्रव्यनिधि
 31. खल = नीच, दुष्ट, दुर्जन
 32. खग = पक्षी, द्विज, विहंग
 33. खुण = चिन्ह, निशाणी, संकेत चिन्ह
 34. विघ्नहर्ता = गणेश, गणपती, गजानन, वक्रतुंड, एकदंत, चिंतामणी
 35. गरुड = खगेश्वर, खगेंद्र, द्विजराज, वैनतेय
 36. घर = भवन, गृह, सदन, निवास, निकेतन
 37. चांदणे = चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी
 38. चंद्र = हिमांशू, सुधाकर, शशी, सोम, शशाक, रजनीनाथ
 39. जल = पाणी, जीवन, नीर, उदक, सलित
 40. जीवन = आयुष्य, जल, पाणी
 41. जमीन | Samanarthi Shabd Marathi = भुई, भू, भूमी
 42. नेत्र = डोळा, नयन, चुक्ष, लोचन, अक्ष, आवळू
 43. माथा = शीर्ष, शीर, मस्तक, डोके
 44. मेघ = आभाळ, ढग, पयोधर, घन, जलद, अभ्र
 45. तलाव = सारस, कासार, तडाख, कटाक
 46. तोंड = मुख, तुंड, आनन, वदन
 47. दिवस = दिन, वासर, वार, अह
 48. देऊळ = देवालय, मंदिर, राऊळ
 49. देह = शरीर, तन, काया, तनु
 50. धनुष्य = चाप, धनू, कपटा, कोंदड, कार्मुक
 51. बाप = वडील, जनक, तात, जन्मदाता, पिता
 52. भाऊ = बंधु, भ्राता, सहोदर
 53. भुंगा = मिलिंद, भ्रमर, आली, मधुप
 54. मित्र = स्नेही, सखा, सोबती, दोस्त, सवंगडी
 55. मुनी Samanarthi Shabd Marathi = साधु, ऋषी
 56. मुलगी = नंदिनी, कन्या तनुजा, सुता, दुहिता, आत्मजा
 57. मुलगा = तनुज, आत्मज, तनय, सुत, पुत्र, नंदन
 58. युद्ध = संग्राम, लढाई, समर, संगर
 59. यज्ञ = याग, होम, मख
 60. रस्ता = मार्ग, वाट, पंथ
 61. राग = क्रोध, संताप, कोप, द्वेष
 62. राजा = नरेंद्र, भूपती, नरेश, नृप, भूपाल
 63. रात्र = यामिनी, निशा, रजनी
 64. लक्ष्मी = रमा, कमला, इंदिरा, वैष्णवी, श्री
 65. विष्णु = रमापती, चक्रपाणी, केशव, नारायण, माधव
 66. वानर = माकड, मर्कट, कपी, शाकामृग
 67. वस्त्र = वसन, कपडा, पट, अंबर
 68. शंकर = भालचंद्र, महेश, रुद्र, महादेव, त्रिनेत्र, नीलकंठ
 69. समुद्र = सिंधु, सागर, पयोधी, जलधी, अंबुधी, वारीराशी
 70. सिंह = पंचानन, वनराज, केसरी, मृगेंद्र, मृगराज
 71. सोने = कांचन, हेम, हिरण्य, कनक, सुवर्ण
 72. हात = हस्त, कर, पाणि, भूज, बाहू
 73. सूर्य = सविता, भास्कर, रवी, मित्र, आदित्य, अर्क, भानु, चंडाशू
 74. वेल Samanarthi Shabd Marathi = वल्लरी, लता
 75. वीज = चपला, तडित, बिजली, विद्युत, सौदामिनी
 76. शक्ती = ताकद, जोम, जोर, समर्थ
 77. शेतकरी = कृषक, कृषीबल
 78. सह्याद्री = सह्याद्रि पर्वत, साह्यचल, सह्यागिरी
 79. स्त्री = अबला, महिला, वनिता, नारी, अंगना, कामिनी, ललना
 80. हत्ती = गज, कुंजर, सारंग, नाग
 81. होडी = नाव, नौका
 82. क्षेम = कल्याण, हित, कुशल
 83. ज्ञाता = सुज्ञ, शहाणा, जानकर, तज्ञ, ज्ञानी

हे देखील पहा:

समानार्थी शब्द 50 | Marathi Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd Marathi Mpsc | Marathi Samanarthi Shabd Trick

 • पहाट समानार्थी शब्द मराठी = प्रभात, प्रात:काल, उत्तरराव, उष:काल
 • सिंहासन समानार्थी शब्द मराठी = राजगादी, उच्चासन, तख्त, आसन
 • झरा समानार्थी शब्द मराठी = ओढा, नाला, ओहळ, पाझर
 • ओढाताण समानार्थी शब्द मराठी = फरफर, खेचखेच, ओढाताड
 • राजा का समानार्थी शब्द मराठी? = भूपती, भूप, नरेश, नरेंद्र, नृपती
 • झांजर समानार्थी शब्द मराठी = झुंजूमुंजू
 • मांडी समानार्थी शब्द मराठी = जांग, जांघ
 • घोडा समानार्थी शब्द मराठी = अश्व, वारू, हय, मृगेंद्र
 • लबाड समानार्थी शब्द मराठी = खोटा, हलकट, विश्वासघाती, लुच्चा
 • ढोंग समानार्थी शब्द मराठी = पाखंड, कांगावा, मिष, सोंग, दांभिकपणा
 • जीभ समानार्थी शब्द मराठी = जीवनी, जिव्हा, जिभली, रसना
 • भरपूर समानार्थी शब्द मराठी = असंख्य, अमाप, खूप, पुष्कळ, विपुल
 • गोळा समानार्थी शब्द मराठी = जमाव, जथा, मेळावा
 • बाजार समानार्थी शब्द मराठी = हाट, मंडई, गंज, पेठ
 • प्रतिमा समानार्थी शब्द मराठी = आरसा, मूर्त, मूर्ति, साम्य
 • लीलया समानार्थी शब्द मराठी = सहज, सोपे
 • नदी (Nadi Samanarthi Shabd in Marathi) = आपगा, सरिता, तटिनी, तटी
 • आकाश (Akash Samanarthi Shabd in Marathi) = नभ, तारांगण, आंतरिक्ष, आभाळ
 • चंद्र (Chandra Samanarthi Shabd in Marathi) = विधू, शशांक, शशि, चंद्रमा, निशापति
 • मित्र (Mitra Samanarthi Shabd in Marathi) = दोस्त, सवंगडी, यार, सोबती, सहचर
 • सूर्य (Surya Samanarthi Shabd in Marathi) = आदित्य, भास्कर, दिनकर, अरुण, दिनमणी
 • माती (Mati Samanarthi Shabd in Marathi) = मृत्तिका, मृदा
 • पक्षी (Pakshi Samanarthi Shabd in Marathi) = पाखरू, खग, विहंग, द्विज, अंडज
 • घर (Ghar Samanarthi Shabd in Marathi) = सदन, धाम, ग्रह, निकेतन, भुक्त, आलय
 • पाऊस (Paus Samanarthi Shabd in Marathi) = वर्षा, पर्जन्य
 • आनंद (Anand Samanarthi Shabd in Marathi) = हर्ष, सुख, प्रसन्नता, उल्लास, मोद
 • पान (Pan Samanarthi Shabd in Marathi) = पर्ण, पत्र, दल
 • पाणी (Samanarthi Shabd Pani) = उदक, जीवन, नीर, तोय, सलिल
सूचना : विद्यार्थ्यांना सरावासाठी 1000+ समानार्थी शब्द तसेच प्रश्नमंजुषा PDF फाइल हवी असल्यास कमेन्ट मध्ये कळवावे. 

समानार्थी शब्द प्रश्नमंजुषा | Samanarthi Shabd Marathi Madhe

प्र. दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य समानार्थी शब्द मराठी निवडा. (Samanarthi Shabd Marathi 10th Class | iyatta 5 vi samanarthi shabd)

1. सूर्य या शब्दाचा समानार्थी नसलेला शब्द कोणता?
(अ) सविता (ब) मित्र (क) केसरी (ड) आदित्य

2. पुढीलपैकी समान अर्थाच्या शब्दाची चुकीची जोडी कोणती?
(अ) कलावंत-कला (ब) कर्म-कृत्य (क) कर्ण-श्रोत्र (ड) करुण-दयनीय

3. अरिष्ट या शब्दासाठी समानार्थी शब्द सुचवा.
(अ) शत्रू (ब) पेचप्रसंग (क) पंचाईत (ड) संकट

4. साप या शब्दाचा Samanarthi Shabd Marathi नसलेला शब्द निवडा.
(अ) व्याळ (ब) अही (क) अरी (ड) भुजंग

5. मुलगी या शब्दाला समानार्थी लागू न होणारा पर्याय निवडा.
(अ) दुहिता (ब) कन्या (क) मनस्विनी (ड) बाला

6. पंकज या शब्दाचा सध्या प्रचलित असणारा खालीलपैकी अर्थ कोणता?
(अ) बेडूक (ब) कमळ (क) किडे (ड) साप

7. बाण या शब्दाचा Samanarthi Shabd Marathi नसलेला शब्द निवडा.
(अ) शर (ब) धनुष्य (क) तीर (ड) सायक

8. ‘वा र पा’ या अक्षरापासून तयार झालेला अर्थपूर्ण शब्दातून कोणता पक्षी तयार होतो?
(अ) कोंबडा (ब) मोर (क) कबुतर (ड) चिमणी

9. नमन या शब्दाचा मराठी समानार्थी शब्द ओळखा.
(अ) प्रणिपात (ब) पूजन (क) अभिराम (ड) वदन

10. ‘पियुष’ शब्दाचा Samanarthi Shabd Marathi ओळखा.
(अ) विष (ब) अमृत (क) मध (ड) दूध

11. अष्टावर्त या संस्कृत शब्दाचा मराठी अर्थ सांगा.
(अ) आठवडा (ब) आठवण (क) अडखळणे (ड) आटआट

12. अनिल या शब्दाचा Samanarthi Shabd Marathi नसलेला शब्द निवडा.
(अ) समीर (ब) अनल (क) मरुत (ड) वात

13. ढग या शब्दाला पर्यायी नसलेला शब्द ओळखा
(अ) पयोधर (ब) मेघ (क) घन (ड) गगन

14. वारा या शब्दाचा समानार्थी शब्द (Samanarthi Shabd Marathi Madhe) ओळखा.
(अ) मरुत (ब) सलील (क) अनल (ड) कनक

15. मुकुट या शब्दाला पर्यायी शब्द कोणता?
(अ) पगडी (ब) फेटा (क) टोपी (ड) किरीट

16. ‘पाणी’ या शब्दाला पर्यायी नसलेला शब्द ओळखा.
(अ)अभ (ब) तोय (क) सलील (ड) जल

17. ‘प्रतिबिंब’ या शब्दास Samanarthi Shabd Marathi सुचवा.
(अ) प्रतिमा (ब) आरसा (क) पडछाया (ड) तरंगिणी

18. ‘समय, मृत्यू, व यमराज’ या तिन्ही शब्दासाठी खालीलपैकी योग्य पर्याय निवडा.
(अ) काळ (ब) मरण (क) वेळ (ड) मृत्युदेवता

19. पुढीलपैकी समान अर्थाच्या शब्दांची चुकीची जोडी कोणती?
(अ) दमट-आद्र (ब) दया-कृपा (क) दर-भाव (ड) दंतुर-सलम

20. पुढील गटातील भिन्न अर्थाचा शब्द ओळखा.
(अ) प्रीती (ब) प्रेम (क) रुबाब (ड) अनुराग

पुढे वाचा:

सारांश: Samanarthi Shabd Marathi

दिलेले समानार्थी शब्द | Samanarthi Shabd in Marathi हे मागील परीक्षांमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांवर आधारित आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यानी त्यांचा जास्तीत जास्त सराव करावा.

तुम्हाला Samanarthi Shabd Marathi हा लेख कसा वाटला तसेच काही चुका आढळल्यास आम्हाला कमेंट करून कळवा.

लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र – मैत्रिणींना शेअर नक्कीच करा जेणेकरून त्यांनाही याचा लाभ होईल.

समानार्थी शब्द म्हणजे काय?

मराठी भाषेत एकाच शब्दासाठी त्याच अर्थाचे अनेक शब्द असतात त्यास समानार्थी शब्द असे म्हणतात.

पृथ्वी का समानार्थी शब्द इन मराठी?

पृथ्वी समानार्थी शब्द मराठीत = धरणी, अवनी, वसुंधरा

मदद का समानार्थी शब्द in marathi?

मदद समानार्थी शब्द = हातभार, पाठिंबा, योगदान, सहाय्य

हेम म्हणजे काय?

‘सोने’ या शब्दाचा समानार्थी शब्द हेम आहे.

मराठी व्याकरण, उपयोजित लेखन तसेच विविध विषयांवर उपयुक्त शालेय माहिती उपलब्ध करून देण्याचे काम आम्ही करतो. मराठी विद्यार्थ्यांना याचा फायदा नक्कीच होईल अशी आम्हाला खात्री आहे.

10 thoughts on “1000+ समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd Marathi”

 1. विरूद्ध आर्थी शब्द समानार्थी शब्द pdf पहिजे

  Reply

Leave a Comment