1000+ विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Virudharthi Shabd in Marathi

Virudharthi Shabd in Marathi: नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आजच्या लेखामध्ये आपण 1000 पेक्षा जास्त विरुद्धार्थी शब्द | Opposite Words in Marathi अभ्यासणार आहोत.

विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे जो शब्द दिलेला आहे त्याच्या परस्पर विरोधी अर्थ काढणारा शब्द. उदाहरणार्थ, पुढे x मागे, खाली x वर, ऊन x सावली इ.

आपल्या नेहमीच्या जीवनात आपल्याला विरुद्धार्थी शब्दांची गरज भासते. तसेच मराठी भाषेवर चांगले प्रभुत्व मिळवण्यासाठी विरुद्धार्थी शब्द | Virudharthi Shabd in Marathi माहीत असणे खूप गरज आहे.

सर्व शालेय परीक्षांसाठी तसेच तलाठी भरती, पोलीस भरती, ग्रामसेवक भरती, जिल्हा निवड समिति अशा विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी नेहमी विचारले जाणारे महत्वाचे विरुद्धार्थी शब्द | Virudharthi Shabd Marathi आज आपण या लेखामध्ये पाहणार आहोत.

विरुद्धार्थी शब्द मराठी 1000 | Virudharthi Shabd in Marathi

Opposite Words in Marathi | विरुद्धार्थी शब्द 100

Marathi Virudharthi Shabd Virudharthi Shabd in Marathi
अधिक x उणे अलीकडे x पलीकडे
अवघड x सोपे अंत x प्रारंभ
अचल x चल अचूक x चुकीचे
अडाणी x शहाणा अटक x सुटका
अतिवृष्टी x अनावृष्टी अती x अल्प
अर्थ x अनर्थ अनुकूल x प्रतिकूल
अभिमान x दुरभिमान अरुंद x रुंद
अशक्य x शक्य अंधकार x प्रकाश
अस्त x प्रारंभ अडचण x सोय
अपेक्षित x अनपेक्षित अशक्त x सशक्त
अर्धवट x पूर्ण अमूल्य x कवडीमोल
असतो x नसतो अपेक्षाभंग x अपेक्षापूर्ती
अंथरूण x पांघरुणअग्रज x अनुज
अनाथ x सनाथ अतिवृष्टी x अनावृष्टी
अधोगती x प्रगति, उन्नतीअबोल x वाचाळ
अब्रू x बेअब्रू अल्लड x पोक्त
अवखळ x गंभीर अवजड x हलके
आरंभ x शेवट आठवण x विस्मरण
आशा x निराशा आता x नंतर
आत x बाहेर आनंद x दु:ख
Virudharthi Shabd in Marathiआहे x नाही
आळशी x उद्योगी आकर्षण x अनाकर्षण
आकाश x पाताळआतुरता x उदासीनता
ओबडधोबड x गुळगुळीत आदर्श x अनादर्श
आवडते x नावडते आवश्यक x अनावश्यक
आज्ञा x अवज्ञा आधी x नंतर
आघाडी x पिछाडी आजादी x गुलामी
आशीर्वाद x शाप आस्था x अनास्था
आदर x अनादर आडवे x उभे
आयात x निर्यात आंधळा x डोळस
ओला x सुका ओली x सुकी
ओळख x अनोळख इकडे x तिकडे
इथली x तिथली इष्ट x अनिष्ट
इमानी x बेइमानी इच्छा x अनिच्छा
इलाज x नाइलाज इहलोक x परलोक
उघडे x बंद Virudharthi Shabd in Marathi
उजेड x काळोखउदासवाणा x उल्हासित
उभे x आडवे उमेद x मरगळ
उंच x बुटका उतरणे x चढणे
उत्तम x क्षुद्र उत्कर्ष x अपकर्ष, अधोगती
उचित x अनुचित उद्घाटन x समारोप
उदास x प्रसन्न उदार x कृपण
उधार x रोख उधळ्या x कंजूष, काटकसरी
उपकार x अपकार उपदेश x बदसल्ला
उपयोगी x निरुपयोगी उपाय x निरुपाय
उलट x सुलट ऊन x सावली
उगवणे x मावळणे उशिरा x लवकर
उत्तेजन x विरोध उत्साह x निरुत्साह
उद्धट x नम्र उदार x कंजूष
उन्नती x अवनती एकदा x अनेकदा
ऐटदार x केविलवाणा ऐच्छिक x अनैच्छिक
कर्कश x संजुल कडक x नरम
कळस x पाया कच्चा x पक्का
कबूल x नाकबूल कडू x गोड
कर्णमधुर x कर्णकटूकठीण x सोपे
कल्याण x अकल्याण कष्टाळू x कामचोर
कंटाळा x उत्साह काळा x पांढरा
काळोख x प्रकाश, उजेड कायदेशीर x बेकायदेशीर
कौतुक x निंदा क्रूर x दयाळू
कोरडा x ओला कोवळा x निबर
किमान x कमाल कीव x राग
कृतज्ञ x कृतघ्न कृत्रिम x नैसर्गिक
कृश x स्थूल कृपा x अवकृपा
किर्ति x अपकीर्ती खरे x खोटे
खंडन x मंडन खात्री x शंका
Virudharthi Shabd in Marathiखादाड x मिताहारी
खुला x शहाणा खूप x कमी
खरेदी x विक्री खोल x उथळ
गरम x थंड गमन x आगमन
गढूळ x स्वच्छगंभीर x अवखळ, पोरकट
गद्द्य x पद्द्य गाव x शहर
गारवा x उष्मा ग्राहक x विक्रेता
ग्रामीण x शहरी ग्राह्य x त्याज्य
गुरु x शिष्य गुण x अवगुण
गुप्त x उगड गुळगुळीत x खडबडीत
गुणी x अवगुणीगुणगान x निंदा
गोड x कडू गोरा x काळा
गौण x मुख्य घट्ट x सैल, पातळ
घाऊक x किरकोळ चढ x उतार
चल x अचल, स्थिर चढाई x माघार
चढणे x उतरणे चवदार x बेचव
Virudharthi Shabd in Marathiचंचल x स्थिर
चांगले x वाईट चूक x बरोबर
चोर x पोलीस चिमुकला x थोरला
चिरंजीव x अल्पजीवी छोटी x मोठी
छोटेसे x मोठेसे जड x हलके
जय x पराजय जन्म x मृत्यू
जवळची x लांबची जगणे x मरणे
जमा x खर्च जबाबदार x बेजबाबदार
जर x तर जलद x हळू
जागणे x झोपणे जास्त x कमी
जागरूक x निष्काळजी जागृत x निद्रिस्त
जाणे x येणे जीवंत x मृत
जिंकणे x हरणे जीत x हार
Virudharthi Shabd in Marathiजेवढा x तेवढा
जोश x कंटाळा झोप x जाग
झोपडी x महाल टंचाई x विपुलता
टिकाऊ x ठिसूळ ठळक x पुसट
डावा x उजवा डौलदार x बेढप
तरुण x म्हातारा तहान x भूक

वाचा >> वाक्य आणि वाक्याचे प्रकार

विरुद्धार्थी शब्द 100 | Virudharthi Shabd Marathi

Marathi Virudharthi Shabd | विरुद्धार्थी शब्द 20

Virudharthi Shabd MarathiOpposite Words in Marathi
तुरळक x दाट ताजे x शिळे
तारक x मारक ताजी x शिळी
ताल x बेताल तेजस्वी x निस्तेज
तेजी x मंदी तीव्र x सौम्य
तीक्ष्ण x बोथट तिरके x सरळ
तिरपा x सरळ थंड x गरम
थंडी x उष्मा थोर x लहान
थोरला x धाकटा थोडे x जास्त
दया x राग दयाळू x जुलमी
दाट x विरळ दिन x रात
दिवस x रात्र दीर्घ x र्‍हस्व
दुरित x सज्जन दु:ख x सुख
दुष्काळ x सुकाळ दुष्ट x सुष्ट
देशभक्त x देशद्रोहीदेव x दानव, दैत्य
दोषी x निर्दोषी द्वेष x प्रेम
धनवंत x निर्धन, कंगाल धडधाकट x कमजोर
धर्म x अधर्म धाडस x भित्रेपणा
धूसर x स्पष्ट धिटाई x भ्याडपणा
धीट x भित्रा धूर्त x भोळा
नफा x तोटा Virudharthi Shabd in Marathi
नम्रता x उद्धटपणा नाजूक x राठ
निद्रा x जागृती निर्मळ x मळकट
निमंत्रित x आगंतुक निंदा x स्तुती
निर्दयता x सदयतानिर्बंध x मोकळीक
निर्जीव x सजीवनिराश x उत्साही
नि:शस्त्र x शस्त्रधारी निच्छित x अनिच्छित
निष्काम x सकाम निर्भय x भयभीत
नीती x अनीतीनोकर x मालक
नीटनेटका x गबाळ्या नेहमी x क्वचित
नुकसान x फायदा नेता x अनुयायी
न्याय x अन्यायपक्की x कच्ची
पडका x धडका पराक्रमी x भित्रा
परका x स्वकीय पहिला x शेवटचा
पलीकडे x अलीकडे परवानगी x बंदी
प्रकाश x अंधार प्रश x उत्तर
प्रामाणिकपणा x लबाडी प्राचीन x अर्वाचीन
प्रेमळ x रागीट प्रेम x द्वेष
प्रचंड x चिमुकला प्रत्यक्ष x अप्रत्यक्ष
प्रतिकार x सहकार प्रमाण x अप्रमाण
प्रगति x अधोगती पाप x पुण्य
पात्र x अपात्र पायथा x शिखर
पांढरा x काळा प्रारंभ x अंत
पुढची x मागची पुष्कळ x थोडे
पूर्ण x अपूर्ण पूर्व x पश्चिम
पौर्णिमा x अमावस्या प्रिय x अप्रिय
फसवी x स्पष्ट फायदा x तोटा
फार x कमी फुलणे x कोमेजणे
फुकट x विकत फिकट x गडद
बहुमान x अपमान बरोबर x चूक
बलाढ्य x कमजोर बसणे x उठणे
बंद x उघडा बंधन x मुक्तता
बंडाळी x सुव्यवस्था बाल x वृद्ध
बाहेर x आत बिघाड x दुरूस्ती
बुद्धिमान x निर्बुद्ध बुद्धिमान x ढ
बेसावध x सावध बेसूर x सुरेल
भडक x सौम्य भरती x आहोटी
भरभर x सावकाश भले x बुरे
भक्कम x कमकुवत भय x अभय
भयंकर x सौम्य भयभीत x निर्भय
भव्य x चिमुकले भसाडा x मंजुळ
भान x भेभाण भारतीय x अभारतीय
भाग्यवंत x दुर्भागी भांडण x सलोखा
भिकारी x सावकार भूक x तहान
भूषण x दूषण महान x क्षुद्र
मधुर x कडवट महाल x झोपडी
Virudharthi Shabd in Marathiमंद x प्रखर
मंजुळ x कर्कश माता x पिता
माथा x पायथा माय x बाप
मालक x नोकर मान x अपमान
माया x द्वेष माघार x सामोरा
मान्य x अमान्य म्हातारा x तरुण
मिटलेले x उघडलेले मित्र x शत्रू
मैत्री x दुशमनी मोठा x लहान
मोकळे x बंदिस्त मौन x बडबड
मृत्यू x जीवन मृदू x कठीण
मुका x बोलका मूर्ख x शहाणा
यशवी x अयशस्वी यश x अपयश
मुका x बोलका याचक x दाता
येईल x जाईल योग्य x अयोग्य
रक्षक x मारक रडू x हसू
राग x लोभ राजा x रंक
रुचकर x बेचव रूपवान x कुरूप
रेखीव x खडबडीत रिकामे x भरलेले
रोड x सदृढ लहानपण x मोठेपण
लक्ष x दुर्लक्ष लवकर x उशिरा
लबाड x भोळा लय x प्रारंभ
लाडके x नावडते लांब x जवळ
लांबी x रुंदी लेचापेचा x भक्कम
लोभी x निर्लोभी वाकडे x सरळ
वापर x गैरवापर वृद्ध x तरुण
विचार x अविचार विद्यार्थी x शिक्षक
विश्वास x अविश्वास विलंब x त्वरा
विशेष x सामान्य विद्वान x अडाणी
विष x अमृत विरोध x पाठिंबा
विसरणे x आठवणे वेडा x शहाणा
वेगात x हळूहळू व्यवस्थित x अव्यवस्थित
शत्रू x मित्रशहर x खेडे
शकून x अपशकून Virudharthi Shabd in Marathi
शंका x खात्री शेवट x सुरुवात
श्वास x नि:श्वास शिखर x पायथा
शिकारी x सावज शिस्त x बेशिस्त
शिक्षा x शाबासकी शीतल x उष्ण
शीत x अशीत शक्य x अशक्य
शेंडा x बुडखा शुद्ध x अशुद्ध
शूर x भित्रा श्रीमंत x गरीब
श्रेष्ठ x कनिष्ठ सकाळ x संध्याकाळ
सज्जन x दुर्जन सदाचार x दुराचार
सभ्य x असभ्य सतर्क x बेसावध
सतेज x निस्तेज समाधान x असमाधान
सरस x निरस समान x असमान
समृद्धी x दारिद्र्य सत्य x असत्य
सरळ x वाकडा संवाद x विसंवाद
स्वच्छ x घाणेरडा स्वतंत्र x परतंत्र
स्वस्थ x बेचैन स्वहित x परमार्थ
स्वदेश x परदेश स्तुती x निंदा
स्वाधीन x पराधीन स्वागत x निरोप
स्वार्थ x परमार्थ स्वार्थी x नि:स्वार्थी
स्पष्ट x अस्पष्ट सावध x बेसावध
साहसी x भित्रा सार्थ x व्यर्थ
Virudharthi Shabd in Marathiसान x थोर
सावकाश x पटकन सार्वजनिक x खाजगी
सानुली x मोठी सामुदायिक x वैयक्तिक
स्थिर x अस्थिर सुप्रसिद्ध x कुप्रसिद्ध
सुरक्षित x असुरक्षित सुख x दु:ख
सुटका x अटक सुशिक्षित x अशिक्षित
सुगंध x दुर्गंध सुंदर x कुरूप
सुदैवी x दुर्दैवी सुरुवात x शेवट
सुभाषित x कुभाषित सूर्योदय x सूर्यास्त
सोपे x कठीण सोय x गैरसोय
सौजन्य x उद्धटपणा सेवक x मालक
हळू x जलद हसणे x रडणे
हलके x जड हजर x गैरहजर
हसतमुख x रडततोंड हार x जीत
हिम्मत x भय हिंसक x अहिंसक
हिरमुसलेला x उत्साही हित x अहित
हिशेबी x बेहिशेबी हीन x दर्जेदार
हुशार x मट्ठ होकार x नकार
क्षमा x शिक्षा ज्ञान x अज्ञान

विरुद्धार्थी शब्द 50 | Marathi Virudharthi Shabd

Virudharthi Shabd in Marathi

50 Virudharthi Shabd in Marathi | 20 Virudharthi Shabd in Marathi

 • विरुद्धार्थी शब्द सुंदर x कुरूप
 • गर्द विरुद्धार्थी शब्द मराठी x विरळ
 • साम्य विरुद्धार्थी शब्द मराठी x भेद
 • विकास विरुद्धार्थी शब्द मराठी x ऱ्हास
 • शांत विरुद्धार्थी शब्द मराठी x अशांत
 • विचार विरुद्धार्थी शब्द मराठी x अविचार
 • अंथरूण विरुद्धार्थी शब्द मराठी x पांघरूण
 • हर्ष विरुद्धार्थी शब्द मराठी x खेद
 • चव विरुद्धार्थी शब्द मराठी x बेचव
 • उपाय विरुद्धार्थी शब्द मराठी x निरुपाय
 • उद्योगी विरुद्धार्थी शब्द मराठी x आळशी
 • नैसर्गिक विरुद्धार्थी शब्द मराठी x कृत्रिम
 • हसली विरुद्धार्थी शब्द मराठी x रडणे
 • पिकलेली विरुद्धार्थी शब्द मराठी x कच्ची
 • सरळ विरुद्धार्थी शब्द मराठी x वाकडा
 • शंका विरुद्धार्थी शब्द मराठी x खात्री
 • सोय विरुद्धार्थी शब्द मराठी x गैरसोय
 • पुष्कळ विरुद्धार्थी शब्द मराठी x थोडे
 • हल्ली विरुद्धार्थी शब्द मराठी x पूर्वी
 • धाडसी विरुद्धार्थी शब्द मराठी x कमकुवत
 • समाधान विरुद्धार्थी शब्द मराठी x समस्या
 • जमा विरुद्धार्थी शब्द मराठी x खर्च
 • दयाळू विरुद्धार्थी शब्द मराठी x क्रूर
 • अबोल विरुद्धार्थी शब्द मराठी x बोलका
 • प्रेम विरुद्धार्थी शब्द मराठी x द्वेष
 • कोवळा विरुद्धार्थी शब्द मराठी x जून, निबर
 • हुकूम विरुद्धार्थी शब्द मराठी x आज्ञा
 • गुणी विरुद्धार्थी शब्द मराठी x निर्गुणी
 • विरुद्धार्थी शब्द मराठी हुशार x ढ
सूचना : विद्यार्थ्यांना सरावासाठी 1000+ विरुद्धार्थी शब्द मराठी PDF फाइल तसेच प्रश्नमंजुषा हवी असल्यास कमेन्ट मध्ये कळवावे. 

पुढे वाचा:

विरुद्धार्थी शब्द प्रश्नमंजुषा | Virudharthi Shabd in Marathi

प्र. विरुद्धार्थी शब्दांवर आधारित खालील प्रश्नमंजूषा सोडवा.

Virudharathi Shabd in Marathi for Class 10

1. न्यूनता या शब्दाचा योग्य विरुद्धार्थी शब्द कोणता?
(अ) कमतरता (ब) विपुलता (क) चणचण (ड) प्रसिद्धी

2. गटातील विरुद्धार्थी शब्दांची अयोग्य जोडी कोणती?
(अ) फायदा x तोटा (ब) सुंदर x कुरूप (क) पूर्वी x हल्ली (ड) वक्ता x बोलणारा

3. पुढारी या शब्दाचा Virudharthi Shabd in Marathi कोणता?
(अ) अनुनय (ब) अनुयायी (क) अनुभूती (ड) अनुचित

4. गोड या शब्दाचा योग्य विरुद्धार्थी शब्द कोणता?
(अ) अवीट (ब) तुरट (क) कडू (ड) बिनगोड

5. ग्राहक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?
(अ) गिऱ्हाईक (ब) उधार (क) विक्री (ड) विक्रेता

6. खालीलपैकी विरुद्धार्थी शब्दाची जोडी कोणती?
(अ) उपकार x मदत (ब) उपकार x अपकार (क) उपकार x सहाय (ड) उपकार x परोपकार

7. सत्य का शब्दाचा Virudharthi Shabd in Marathi ओळखा.
(अ) पथ्य (ब) मिथ्य (क) काथ्या (ड) अमूर्त

8. उदार या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता?
(अ) चिकटा (ब) कृपण (क) कंजूष (ड) उधळूया

9. कोमल या शब्दाचा योग्य Virudharthi Shabd in Marathi ओळखा.
(अ) मऊ (ब) कठोर (क) मृदु (ड) पाषाण

10. पुढील गटातील योग्य विरुद्धार्थी शब्दाच्या जोडीचा पर्याय ओळखा.
(अ) शेठ x सावकार (ब) सुलभ x दुर्लभ (क) आई x वडील (ड) खबर x बातमी

11. जहाल या शब्दाचा Virudharthi Shabd in Marathi निवडा?
(अ) मृदु (ब) नरम (क) तिखट (ड) मवाळ

12. ‘गैर’ या उपसर्गाने जोडून पुढीलपैकी कोणता कं तयार होणार नाही?
(अ) हजर (ब) सोय (क) कृपा (ड) वर्तन

13. सुर या शब्दाचा Virudharthi Shabd in Marathi काय?
(अ) बिनसून (ब) असुर (क) निसुर (ड) बेसूर

14. सुलक्षणी या शब्दांचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा.
(अ) विलक्षण (ब) दुर्भागी (क) भाग्यवान (ड) अवलक्षणी

15. गटात न बसणारी जोडी ओळखा.
(अ) जड x अवजड (ब) सुगंध x दुर्गंध (क) आनंद x दु:ख (ड) आंधळा x डोळस

16. आकाश या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द निवडा.
(अ) आरसा (ब) अंबर (क) औदुंबर (ड) मंदाकिनी

17. साम्य या शब्दासाठी योग्य Virudharthi Shabd in Marathi ओळखा.
(अ) भेद (ब) सारखा (क) वेगळा (ड) सरस

18. अनुराग या शब्दासाठी योग्य विरुद्धार्थी शब्द निवडा.
(अ) राग (ब) सहकार्य (क) मैत्री (ड) वात्सल्य

19. खालील गटातील योग्य विरुद्धार्थी शब्दाची जोडी निवडा.
(अ) स्मरण x विस्मरण (ब) ज्ञान x विज्ञान (क) स्मृती x विस्मृती (ड) संवाद x विसंवाद

20. ‘धुर्त’ या शब्दासाठी विसंगत असा शब्द ओळखा.
(अ) चतूर (ब) निर्धार (क) चाणाक्ष (ड) कावेबाज

उत्तरे : 1(ब), 2(ड), 3(ब), 4(क), 5(ड), 6(ब), 7(ब), 8(क), 9(ब), 10(ब), 11(ड), 12(क), 13(ब), 14(ड), 15(अ), 16(क), 17(अ), 18(अ), 19(ब), 20(क)

सारांश: Opposite Words in Marathi

मी आशा करते की तुम्हाला Virudharthi Shabd Marathi आता चांगल्या प्रकारे समजले असतील. दिलेल्या विरुद्धार्थी शब्दांचा नेहमी सराव करणे आवश्यक आहे जेणेकरून तुम्हाला परीक्षेला काहीही समस्या येणार नाहीत व पूर्ण गुण अगदी सहजपणे मिळतील.

तुम्हाला आजचा लेख Virudharthi Shabd in Marathi कसा वाटला ते आम्हाला खाली कमेन्ट करून नक्की कळवा तसेच काही चुका आढळल्यास / तुम्हाला हवा असलेला विरुद्धार्थी शब्द मराठी या लेखात नसल्यास आम्हाला कळवा.

तुमच्या मित्र मैत्रिणींना Opposite Words in Marathi शेअर करायला विसरू नका.

मराठी व्याकरण, उपयोजित लेखन तसेच विविध विषयांवर उपयुक्त शालेय माहिती उपलब्ध करून देण्याचे काम आम्ही करतो. मराठी विद्यार्थ्यांना याचा फायदा नक्कीच होईल अशी आम्हाला खात्री आहे.

3 thoughts on “1000+ विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Virudharthi Shabd in Marathi”

Leave a Comment